The Izvatas today

After more than 450 years since the founding of Izhemskaya slobodka, the Izvatas settled throughout the north of Russia – from the Kola Peninsula in the west to the Gydan Peninsula in the east. The map below shows the settlements, where the Izvatas live up to date. Most of them were founded by the Izvatas themselves.

The Komi Republic

Izhemsky district (marked in blue): Bakur, Bolshoye Galovo, Bryka, Brykalansk, Varysh, Vasilyevka, Vertep, Gam, Diyur, Yol, Izhma, Kartayel, Kelchiyur, Kipievo, Koyu, Konstantinovka, Kosyel, Krasnobor, Lasta, Maloe Galovo, Mezhdurechye, Mokhcha, Nolyn, Moshyuga, Nyashabozh, Pil-Egor, Pustunya, Sizyabsk, Tom, Ust-Izhma, Charkabozh, Chernoborskaya, Chika, Shchel, Shchelyayur, Yrgenshar.

Intinsky district (marked in navy blue): Abez, Adzvavom (founded in 1879 by a Nenets reindeer breeder, in 1906-1909, 3 Izvatas families from Mokhcha and Sizyabsk joined the first settlers), Kosyuvom, Petrun (founded in 1871 by brothers Simon, Vasily and Ivan Petrovich Khozyainovs from the village of Mokhcha), Rogovaya.

Pechorsky district (marked in light blue): Byzovaya (or Byzovoy; founded in 1898 by four peasants from Mokhcha and one from Shchelyayur), Sokolovo, Ust-Kozhva (founded by Izhma resettlers in 1795).

Usinsky district (marked in lilac): Akis (founded in 1845 by Avksentiy Stepanovich Kanev from Bakur), Denisovka (founded in 1891 by a resettler from Shchelyayur), Zakharvan (founded in 1889 by Ivan Zakharovich Semyashkin from Vertep, by whose name the village got its name), Kolva, Mutny Materik (founded in 1871 by a reindeer herder A. S. Arteev), Novikbozh (Nӧvikbӧzh), Praskan (founded in 1832 by Praskan Ivanovich Kanev), Ust-Lyzha (founded by the Izvatas in 1859), Ust-Usa (according to the legend, the village was founded in 1765 by brothers Lukentiy and Yegor Kanev from Izhma), Shchelyabozh (founded in 1859 by Martin Semyonovich Kanev).

Ukhtinsky district (marked in gray): Kedvavom (founded in 1763-1772 by Vasily Titovich Rochev from Izhma), Poromes.

Sosnogorsky district (marked in purple): Akim, Vinla, Pozhnya (founded in 1813 by two natives of Izhemsky district, F. I. Khozyainov and I. M. Arteev), Porozhsk, Ust-Ukhta.

Murmansk oblast

Lovozersky district (marked in orange): Lovozero, Krasnoshchelye, Kanevka, Sosnovka.

The Nenets Autonomous Okrug

Marked in yellow: Volokovaya (founded in 1907 by the Izhma reindeer herder Artemy Terentyev), Karatayka, Kotkino, Krasnoe, Naryan-Mar, Nes, Ust-Kara, Haruta (founded by the Izhma peasant F. A. Kanev in 1892), Khongurei, Khorey-Ver, Shchelino.

The Yamalo-Nenets Autonomous Okrug

All settlements are marked in yellow-green (grassy).

Salekhard; Priuralsky district: Aksarka, Beloyarsk, Katravozh, Harsaim; Purovsky district: Samburg, Tarko-Sale; Shuryshkarsky district: Vosyakhovo, Gorki, Kushevat, Muzhi, Novyi Kievat, Ovgort, Pitlyar, Shuryshkary.

The Khanty-Mansi Autonomous Okrug

Berezovsky district (marked in green): Berezovo, Saranpaul (founded in 1842 by Izhma settlers).